TARIMSAL ÜRETİCİ BİRLİKLERİ

Yeni Haberler

img

Tabi Olduğumuz Yönetmelik Hükümleri

Yönetmelik             Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: Tarımsal Üretici Birliklerinin Kuruluş Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik   BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar              Amaç ve kapsam              Madde 1 — B...

img

Manavgat Muz Birliği

Birliğimizin kuruluş amacı; Muz Üreticilerinin bir araya gelerek 5200 sayılı Tarımsal Üretici Kanunun da öngörülen Muz üretimi talebe göre planlamak, ürün kalitesini  iyileştirmek pazara geçerli norm ve standartlara uygun ürün sevk etmek ve ürünlerin ulusal ve uluslar arası ölçek de pazarlama gücünü arttırıcı tedbirler almaktır.